QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Gunilla Rønnow

 

Jeg er født i 1947 i Sverige og flyttede som nyuddannet arkitekt i 1970 til Danmark.

Jeg har lige siden da drevet arkitektvirksomhed sammen med min mand, og de seneste år sammen med yngre kollegaer. www.ronnowarkitekter.dk

Vi bor privat i dejlig natur på en landbrugsejendom syd for Holbæk. Vi driver selv landbrug med køer og markdrift.

I familien kender vi til at være tilflyttere i et nyt land.

Selv flyttede jeg i sin tid fra Sverige til Danmark. Vor søn er gift med en kvinde fra Japan og de har 2 børn. Sammen bor de i Schweiz, dog pt. udstationeret i Japan med hele familien.

Derigennem forstår jeg behovet for at den, som kommer fra et andet land, kan blive vejledt og hjulpet til at forstå kulturen og mulighederne i et nyt land. Dette tror jeg kan ske i et trygt netværk.