QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Store og små netværksnyheder fra hverdagen

Nyheder -  Q4400

Hent vores evalueringsrapport for Q4400 som PDF her

 
Q 4400 - Nyheder

Generalforsamling Q4400 - 2015 September 2015

Q4400 arbejdede stødt videre i 2014. Styregruppen består nu af 6 personer Helle, Hanne, Mette, Kikki, Liselotte og Pia som trådte ind i bestyrelse i begyndelsen af 2014. Hanim har forladt q4400.

Vi har matchet 14 par, hvilket vil sige at yderligere 28 personer og deres familier har haft glæde af vores frivillige arbejde.

Vi modtog i 2014 støtte til Q4400 på kr. 20.000,- fra Kalundborg Kommune, som vi takker meget for.

Pengene er brugt på mange forskellige aktiviteter.

Ud over de administrative udgifter og nyt hardware har vi brugt penge på et opfølgende kursus i "Ennagrammet", kurset udbygger de kompetencer vi fik i forbindelse med det indledende kursus i 2012. Kurset har yderligere styrket alle styregruppemedlemmer evner til at "læse" mennesker, og dermed blive bedre til både at bedømme mentees og mentorer, og dermed også at blive bedre til at lave det rigtige match.

Som vi informerede om i beretningen i 2013 har vi organiseret styregruppen på en ny måde, og ligeledes vores styregruppemøder, og vi afholder fortsat et møde hver sidste onsdag i måneden, samtidig lægger vi interviews og matchmøder og har dermed samlet vores arbejdsopgaver til denne dag, så vidt det er muligt. Dette havde til formål at give os mere ro og overskud, et bedre flow og en bedre samvittighed.

Som vi konstaterede sidste år, er det på de fleste punkter er lykkedes, men også at der stadig var noget at arbejde med, især hvad angår opfølgning på match’ene. Vi har ændret på tilbagemeldingsproceduren, således at vores mentorer melder tilbage 3 gang i løbet af en matchperiode, i begyndelsen, efter 3 måneder og ved afslutningen af en matchperiode, for at vi bedre kan følge forløbene.

Q4400 har i 2014 deltaget i møde om fælles kurs i indvandrerorganisationerne i integrationsrådet. Spændende at møde de andre grupper.

Q4400 har også fået lov til at komme på besøg i Integrationsrådet og fortælle om vores gruppe og vores spændende måde at arbejde på.

Vi har også i 2014 afholdt de månedlige styregruppemøder i Tryghed og Trivsels lokaler på Klosterparkvej 117, det har fungeret rigtig godt, og vi vil gerne benytte lejligheden her til at sige tak for, at vi må benytte de gode faciliteter.

Vi har i 2014 kunnet konstatere at match parrene fortsat holder fast i hinanden, hvilket jo er meget positivt, men det betyder at mentorerne ikke bliver ledige igen, så vi har hele tiden brug for at rekruttere nye. 

Referat af Generalforsamling den 23. marts 2015:  

1. Liselotte blev valgt til dirigent og referent

2. Formandens beretning blev godkendt

3. Foreningens regnskab blev godkendt

4. Foreningens budget blev fremlagt  til orientering

5. Liselotte blev genvalgt som formand.

6. Kikki, Hanne, Helle, Mette og Pia blev genvalgt til bestyrelsen

7. Der blev ikke valgt yderligere suppleanter.

8. Der blev ikke valgt revisor

9. Der var intet under eventuelt

 
Q 4400 - Nyheder

Vi mangler både mentorer og mentees Februar 2014

Hej Kalundborg

Vi mangler både mentorer og mentees - Er det noget for dig ? Send en mail til info@q4400.dk med dine kontaktoplysninger og vi vil snarest muligt indkalde dig til et interview - Indtil da kan du læse (og se film) meget mere om mentorskaber på www.qdanmark.dk

 
Q 4400 - Nyheder

Julefrokost December 2013

Så holdt en næsten fuldtallig styregruppe julefrokost lørdag den 8.12.13

Nyheder - Q4400

Vi havde en dejlig dag og var alle enige om at vi glæder os til at fortsætte i 2014. Vi har det næste styregruppemøde onsdag den 22. januar 2014 og har du lyst til at blive menter eller mentee, så send en mail til info@q4400.dk. Så vil vi invitere dig til interview snarest muligt.

Glædelig jul til jer alle.

 
Q 4400 - Nyheder

Lidt blandet nyt Maj 2013

Vi er stadig kørende og beklager de manglende nyheder...

Den nationale satsning, Qdanmark, lever i bedste velgående og ”sløret” bliver snart løftet for en hel ny hjemmeside, nye styregrupper og flere spændende arrangementer.            

I Kalundborg holder vi mentoraften den 26. juni kl 19 på Kalundborg vandrerhjem – Kom forbi hvis du er mentor eller har lyst til at blive det. Vi vil gerne vide hvor mange der kommer så send os en mail på q4400@qdanmark.dk -  Så er der også en kop kaffe og et stykke kage til dig :) 

Generalforsamling holder vi den 9. juni på Klosterparkvej            

OG HUSK vi mangler altid nye mentorer og mentees – så har du lyst til at gøre en forskel for dig selv eller en anden så send en mail til q4400@qdanmark.dk – så vil vi hurtigst muligt tage fat i dig for at aftale en tid for et interview.            

God sommer derude            

PS. Juli er feriemåned for os i styregruppen.

 
Q 4400 - Nyheder

Sommeren er overstået September 2012

Så er vi rigtig godt i gang igen efter sommerferien. Mange er blevet interviewet og matchet.
Energien og motivationen er i top hos Styregruppen.

Styregruppen har ændret sig. Nina er p.g.a. nyt job, længere transporttid og generel mangel på timer i døgnet været nødt til at skære ned på sine frivillige aktiviteter - Vi aner ikke hvordan vi skal takke hende nok for det store arbejde hun har gjort i Mentornetværket Q4400 - TAK, Nina...

Liselotte Rorup er indtrådt som formand for Q4400 - Enstemmigt valgt :), tillykke med posten...

DER ER NYT MENTORMØDE den 24. oktober kl 19, på Klosterparkvej 117 st.tv. - Hold øje med invitationen i jeres indbakker.

Vi er klar til flere mentorer og mentees - mail til q4400@qdanmark.dk og bed om en tid til et interview.

 
Q 4400 - Nyheder

Vi holder ferielukket Juli 2012

Q4400 holder ferie lukket indtil medio august - rigtig god sommer til jer alle sammen !

 
Q 4400 - Nyheder

Unge mønsterbrydere fra 4400 Juni 2012

Mens mange har brugt deres tid på at dele verden op i sort og hvidt, sætte hegnspæle og diskutere integration, har 12 unge fra 4400 Kalundborg i år gennemført en gymnasieuddannelse.

De har brudt et mønster blandt familie og venner, men også skubbet til synet på de etniske danskere.

Tre unge med somalisk oprindelse og HF-huerne på har fortalt mentornetværket Q4400 og beboerrådgiver Bo Mouritzen, fra Klosterparkvej kvarteret i Kalundborg om det at være mønsterbryder.

Læs mere i denne PDF

 
Q 4400 - Nyheder

Tak for det store fremmøde Maj 2012

Tak for det store fremmøde. Vi er glade og taknemmelige for interessen - Det beviser at interessen for projekt Q4400 er intakt :-)

Vi takker også Christina & Elite for at stille op og fortælle om deres gensidige udbytte af deres mentor/mentee -forhold.

Vi mangler stadig mange flere mentorer. Meld jer i vores postkasse på info@q4400.dk - og I vil høre fra os.

Q4400 holder ferielukket i juli måned.

Nyheder - Q4400

Nyheder - Q4400

 
Q 4400 - Nyheder

Infomøde den 23. maj kl 19.00 April 2012

På Herredsåsen skole i kantinen.

Var det noget for dig at blive mentor? Vil du gøre en forskel for integrationen i Kalundborg og omegn?

Eller har du brug for en mentor, som kan rådgive, hjælpe og vejlede dig omkring fx, uddannelse, job, netværk eller andet så kom og hør mere om mulighederne.

Vi byder på en lille forfriskning og lidt snack.

Vel mødt, hilsen Styregruppen.

 
Q 4400 - Nyheder

Vi har afholdt generalforsamling Marts 2012

Så er den årlige generalforsamling afholdt.

Se vedhæftede: Formandens beretning 2012 og de tilrettede Mentornetværket Q4400 Vedtægter.

 
Q 4400 - Nyheder

På besøg hos KIK Marts 2012

Den 2. marts 2012 havde KIK (Kalundborg Internationale Kvindenetværk) invitereret Q4400 til at komme og fortælle om vores mentornetværk.

Vi i Q4400 siger tak for muligheden for at sprede vores gode budskab om muligheden for at få en mentor, hvis du er kvinde med anden etnisk herkomst end dansk.

Og vi siger også tak for dansen - som det fremgår af billederne blev der budt op til dans - så bentøjet blev udfordret.

Nyheder - Q4400

Nyheder - Q4400

 
Q 4400 - Nyheder

Vi er blevet evalueret Januar 2012

Q4400-projektet er blevet evalueret, læs den flotte evalueringsrapport - Den er vedhæftet her på siden.

Vi har fået en engelsk oversættelse af vores hjemmeside, håber vi på den måde når bredere ud.

Q4400 er blevet bevilliget Kr. 30.000,- i driftsstøtte fra paragraf 18 midlerne, TAK for det til Kalundborg Kommune.

Generalforsamling afholdes den 21. marts 2012 - hold øje med siden her for tid og sted.

Find også Q4400 på Facebook, her har vi en åben gruppe som alle er velkomne i. Her kan du læse om stort og småt fra vores mentormatch og kommunikerer med andre Q4400-interesserede.

Vi er gået i gang med udarbejdelsen af en håndbog til vores mentorer og mentees - Har du gode ideer til faktabokse eller andet relevant materiale er det meget velkomment, send det til info@q4400.dk.

 
Q 4400 - Nyheder

Godt igang November 2011

Så har vi været i gang i et stykke tid og er kommet overvældende fra start.

Mange mentorer og mentees er blevet interviewet og matchet. - Processen er spændende og vi glæder os til at evaluere på projektet.

Fra Kalundborg Bibliotek blev vi gjort opmærksom på siden www.Finfo.dk - Den skulle I tage at kigge lidt på.

Vi har fået ny mailadresse: q4400@qdanmark.dk - Den gamle er ikke nedlagt, men vi vil helst have mail sendt på den nye !

Mange hilsner fra styregruppen

 
Q 4400 - Nyheder

Opstartsmøde Q4400 Mentornetværk August 2011

Det er os en glæde at kunne invitere jer til opstartsmøde for mentornetværket Q4400.

Kom hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel for integrationen i Kalundborg og omegn.

Kom hvis du kunne tænke dig en mentor der kan rådgive, hjælpe og vejlede dig omkring fx uddannelse, netværk, sportsklub, job og personlige sager - Din helt egen fortrolige og personlige ven !

Arrangementet er onsdag den 24. august kl 19.00 på Herredsåsens Skole i kantinen.


Program

Kl 19.00: velkomst

Kl. 19.10: Præsentation af Q4400

Kl. 19.30: Hvordan er det at være mentor og mentee?

Kl. 20.00 -21: Spørgsmål og dialog i mindre grupper

Vi byder på lidt lækkert at spise og drikke.

Arrangementet er gratis.

 
Q 4400 - Nyheder

9. juni 2011 Sprogcentret, Elmegade 19, 4400 Kalundborg kl. 16.30 Maj 2011

Kom og mød Mentornetværket Q4400 her…

Der er brug for mange forskellige tiltag i forhold til integrationen, og et af de områder, der kunne være med til at flytte kvinder fra passiv forsørgelse til aktivt medborgerskab, er netop netværk.

En anden målgruppe kunne være de unge kvinder, der er i gang med uddannelse på gymnasiet og/eller erhvervsskolen. For mange af dem vil det være af vital betydning, at de kan spejle sig i en aktiv erhvervskvinde og få den støtte og opbakning, der er nødvendig for at gennemføre en uddannelse og lægge planer, der måske ikke helt passer med familiens.

Mange – både kvinder og mænd – der kommer til Danmark som voksne, mangler netværk og ved ikke, hvor stor betydning det personlige netværk har, også i forhold til at finde sin plads på arbejdsmarkedet. 

Ovenstående håber vi, Mentornetværket Q4400 kan være med til at ændre på.