QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Velkommen til Q8000

Mentornetværket - Q:8000

Der er lavet en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp (MentornetDK), som har mangeårig erfaring med at drive mentornetværk.

Samarbejdsaftalen sikrer foreningen Mentornetværk Q8000, at der er styr på forsikringsforhold, indsamling af børneattester og backup, hvis der skulle ske noget uventet i et mentorforløb.

Formål

Den frivillige forening, Mentornetværk Q8000, har til formål at gøre en forskel for kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, ift. deres tilknytning til det lokale arbejdsmarked. Det vil vi gøre primært gennem mentorskaber.

Formålet med mentorskaber er at guide mentee ind i og gennem uddannelsessystemet og/eller ind på arbejdsmarkedet.

Mange initiativer og erfaringer med mentornetværk, der matcher etniske danskere med personer med anden etnisk baggrund end dansk, er særdeles positive.

Resultaterne...

...af mentorskaber ses altså både i forhold til uddannelsesmæssig gennemførsel og ansættelser i konkrete job, samt via store personlige vindinger i form af større sikkerhed, mod, større indsigt og forståelse for det danske samfund/den danske kultur.