QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Qdanmark er et mentornetværk som matcher danske kvinder med indvandrerkvinder

Qdanmark er blevet til for at bedre integrationen i Danmark, styrke sameksistens, oplysning og forståelse af kulturforskelle i Danmark.
Koncept/Proces -beskrivelse af et integrations-mentornetværk til danske/nydanske kvinder til implementering i danske kommuner, af private frivillige kræfter.

Qdanmark er udviklet som en paraply-platform med hele det generelle koncept, drejebog, skabeloner, gode historier og ideer. Herunder vil alle mentornetværk få deres eget webafsnit med info, præsentationer af og om lokalgrupperne - Projektet er startet i Kalundborg under navnet Q4400. Dette mentornetværk er blevet forfinet, afprøvet og dokumenteret i en form så det kan adopteres af andre byer og iværksættes af stærke lokale kræfter (kvindenetværk), uden det store forarbejde.

Det nye i konceptet er, at det er forankret lokalt i en styregruppe hos stærke lokale kvinder. De lokale styregrupper er helt selvstyrende. Det der udvikles og stilles til rådighed er en "startpakke" med hele konceptet, websites, skabeloner, tempplates, drejebøger og "how to & how NOT to". Netværket sikrer, at integrationen ude i de danske byer kommer fra de lokale stærke og i forvejen professionelle kvinder. Dette projekt kommer til at ændre opfattelsen hos både de lokale danske og de nydanske familier. Når 2 kvinder mødes frivilligt, på tværs af 2 kulturer opstår der en naturlig nysgerrighed.

Fremmedhad, manglende forståelse og fordømmelse kommer oftest af uvidenhed. Denne uvidenhed kan vi komme til livs via dette projekt. De rigtigt gode resultater vi allerede har opnået i Kalundborg skal nu via dette netværk udbredes til hele landet og dermed komme integration og sameksistens til gode.
 
Ønsker du at opstarte en styregruppe i dit lokalområde, få informationsmateriale og eller svar på spørgsmål omkring Qdanmark – skriv til info@qdanmark.dk

Ønsker du at bliver mentor eller mentee, så find dit nærmeste mentornetværk på forsiden og tag kontakt direkte til dit nærmeste lokale netværk.
Start et nyt Q netværk

Start et lokalt Q netværk  i dit område