QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Tak til

 • Integrationsministeriet, fordi de gjorde det muligt at gøre mentornetværket Q 4400 fra Kalundborg til et landsdækkende mentornetværk.
 • Hanne Schultz, Hey-Hey, for design af hjemmeside, valg af billeder, logo og for mange gode ideer og input undervejs i tilblivelsen af det nationale mentornetværk Qdanmark.
 • Jesper Krejberg Petersen, Focus QA for programmering af hjemmesiden, sparring på alt IT undervejs i projektet og for de mange timers review.
 • Den nationale styregruppe for deres tid, input og ikke mindst brug af deres netværk – og for at holde projektet på sporet.
 • Det lokale mentornetværk Q 4400 i Kalundborg – Uden dem, ingen Q danmark !!
 • Fotograf Jens Nielsen, for hans ideer, optagelser og redigering af filmklippene på hjemmesiden.
 • Statsautoriseret revisor Steffen Møller Jensen, SMJ revision, for råd og vejledning undervejs.
 • Administrator Lis Nissen, for utrætteligt at have holdt økonomien på sporet.
 • Lerchenborg Slot, for at lægge lokaler til styregruppemøderne.
 • Projekt Tryghed og Trivsel i Kalundborg, for at stille kontor til rådighed
 • Dansk Flygtningehjælp, for at stille deres organisation til rådighed