QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Er du klar til at knytte bånd til en anden kvinde?

Hvad er en mentee?

En mentee er en kvinde med flygtninge- eller indvandrer- baggrund, med eller uden uddannelse og erhvervserfaring, eller datter af flygtninge eller indvandrere som gerne vil videre med sit liv i Danmark. En mentee skal have nogle faglige og personlige ønsker og mål, som hun gerne vil opnå med støtte fra en mentor.

At have en mentor er en aktiv form for udvikling, som kræver noget af mentee både på og imellem møderne med mentor. Derfor må mentee være parat til at tage ansvar og handle i forhold til de ønsker og mål, som hun sætter sig. Mentee har et stor ansvar for forløbets succes.

Hvad kan man få ud af at være mentee?

Evalueringerne og tilbagemeldingerne fra mentees er mangeartede. Nogle er konkrete i form af arbejde, praktikplads, uddannelse og andre har fået større netværk både fagligt og socialt. Nogle har fået vejledning og faglig sparring, opbygget CV og gode råd om jobansøgning. For nogle har mødet med mentor betydet et brud på social isolation, mens det for andre har givet nye kontakter indenfor deres faglige område. Andre igen har fået et bedre økonomisk på med f.eks. budgetservice i banken, homebanking og NemID.

Mange føler det er blevet bedre til dansk og at de har fået en større viden om mulighederne i Danmark. Bedst af alt oplever vi at begge familier flere steder er involverede og opnår et helt ligeværdigt venskab.

Hvem kan blive mentee?

Alle kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som har et ønske om hjælp til en bedre forståelse af det danske samfund, hjælp/vejledning ift valg af uddannelse, ønske om ”en genvej” til lokalsamfundet og dermed også de lokale arbejdspladser.
Mentee bør overveje, hvilke ønsker og mål hun har med mentorforløbet. Hun bør før hvert møde overveje, hvad hun gerne vil have ud af det enkelte møde, hvad hun gerne vil nå på dette møde. Møderne med mentor varer 2-4 timer og foregår ca. hver tredje uge.


GODE RÅD >>
Når man får en mentor!
 • Ha’ din familie med på ideen.
 • Fortæl om din og din families kultur og traditioner.
 • Forsøg at finde fælles interesseområder.
 • Lav klare aftaler.
 • Vær åben, nysgerrig og fordomsfri. Ha´ respekt for andres normer.
 • Emner som politik, religion og samliv kan godt diskuteres.
 • Brug din mentor til at få kendskab til danske vaner.
  Spørg til de ting, du finder anderledes.
 • Brug din mentor til at få kendskab til/kontakt med det lokale arbejdsmarkedet
 • Din mentor er frivillig og har tavshedspligt.
 • Ikke alle match mellem mentorer og mentees fungerer. Oplever du en sådan situation,
  så kontakt da din lokale styregruppe i mentornetværket.