QDanmark - Mentornetværk - Integration
 

Hvilke forpligtelser ligger der i at være mentor?

Hvad er en mentor?

En mentor i Qdanmark er en kvinde der har tid og lyst til at støtte en kvinde med flygtninge- eller indvandrerbaggrund i at realisere sit faglige og personlige potentiale på det danske arbejdsmarked og i samfundet generelt.
Som mentor deler du din viden og dine erfaringer med mentee som en inspiration til at hun kommer godt videre med sit liv her i Danmark.

Det er afgørende at du er villig til
at bruge dit netværk til at åbne døre for mentee og at du hjælper mentee med at skabe sit eget netværk ved f.eks. at invitere hende til faglige arrangementer, introducere hende til enkeltpersoner, gøre hende opmærksom på faglige foreninger mv.

Hvordan er en god mentor?

Udgangspunktet for at være en god mentor er at mentee får lyst til at åbne sig og modtage din støtte. Det forudsætter at du som mentor søger at forstå hendes situation og anerkender de ønsker og behov, hun har. Du skal kunne rette din opmærksomhed mod hende og primært fokusere på mentees udvikling. Mentee skal være i centrum, og ved at være lyttende kan du skabe et rum for refleksion. Du skal ikke nødvendigvis have alle svar parat, ofte vil mentee opdage har hun selv har svarene på de spørgsmål hun stiller.

Stil selv udfordrende spørgsmål og sæt fokus på mulighederne frem for barriererne for at få mentee til at bryde ud af vanetænkning og gå nye veje. Motivér til at sætte en forandring i gang og lad mentee selv handle. Gør ikke tingene for hende. Vær tålmodig – udvikling kan være en langvarig proces.

Menteeforløbet

Du kan blive mentor i Qdanmark hvis du er erhvervsaktiv eller på anden måde er forankret i det danske samfund, studerende eller pensionist. Det vigtigste er at du har en lyst til at dele din viden og dine erfaringer med en anden kvinde.


GODE RÅD >>
Når man vil være mentor!
  • Det kræver tid og personligt overskud, at være mentor.
  • Ha’ din egen familie med på ideen.
  • Få kendskab til flygtningenes kulturelle baggrund.
  • Forsøg at finde fælles interesseområder.
  • Vær behjælpelig i forhold til jobsøgning og at skabe kontakt til det lokale arbejdsmarked.
  • Vær åben, nysgerrig og fordomsfri. Ha´ respekt for andres normer.
  • Respekter hinandens holdninger og livsopfattelse
  • Mentornetværket Qdanmark er en neutral organisation. Derfor taler du for egen regning når du udtaler dig om politiske, religiøse og lign. emner.
  • Du har som mentor tavshedspligt. Er du i tvivl om, hvor grænsen går, eller har du brug for at læsse af, kontakt da dit lokale mentornetværket.
  • Ikke alle match mellem mentorer og mentees fungerer. Oplever du en sådan situation, så kontakt da dit lokale mentornetværket.